Creiem en el paper rellevant de les famílies en la formació bàsica de les persones. La nostra missió és afavorir l’ambient familiar positiu, donar eïnes a la família per facilitar la seva cohesió i fer més gratificant el seu dia a dia. Familia - Educational Excellence for families

A educar també s’aprén. Col.aborant amb les famílies, els centres educatius y des de la nostra Escola de Cangurs ajudem a construir famílies més fortes.

“Estem molt agraïts a EEfamilies per la feina feta per a nosaltres. La cangur que va venir a cuidar al nostre fill va ser meravellosa. Recomanem aquest servei.” – Daniel

Catalogo de EEfamilies  - servicios y escuela de canguros

Posted in Blog | Tagged
Share this post, let the world know

One Comment

  1. admin
    Posted July 21, 2012 at 11:58 pm | Permalink

    Molt bé!