RSC Familiar – Formació en conciliació empresa-família

RSC Formación en conciliación familia-empresa - Family life- Work Training - Ausbildung im Ausgleich Familie und Beruf

- Cursos i xerrades per a directius i treballadors sobre l’educació dels nens, gestió del temps i organització familiar

- Assessoria individual i psicopedagògica:

  • Atenció, intervenció i prevenció
  • Assessoria i consultoria sobre centres educatius
  • Assessoria en activitats extraescolars i classes de reforç
  • Assessoria en oci familiar